Развитието на биологичното производство в България е спомогнато от екологичните и почвените условия. Страната ни има разнообразен климат и релеф, които поддържат голямо биоразнообразие и биологичен контрол. Най-много биопроизводители има в Южна България. Етерично-маслените култури, включително и розите, се произвеждат предимно в Подбалканската низина, както и в Тракийската низина, която се счита за най-подходяща за градинарство.

Къде се използва розово масло?

Българското розово масло е световно признато със своето високо качество и многостранно приложение. По-голямата част от продукцията е насочена към външните пазари, като основните държави за износ на българско розово масло са Франция, Германия, САЩ и Япония. Българското розово масло се използва най-вече в козметиката, парфюмерията и ароматерапията. Въпреки това, проучванията също доказват и фармацевтични ефекти на розовото масло и неговите съставки. Производството на органичен розов цвят и масло изисква прилагане на нови земеделски практики. Това изисква допълнителни инвестиции и технологии, за да може продукцията да бъде сертифицирана като биологична. Производителите на органични рози са изправени пред много предизвикателства, които включват запазване и подобряване на маслодайната роза, както и строг контрол на вредителите и болестите.

Кога се берат маслодайните рози?

Суровина за производство на розова вода и розово масло са съцветията от маслодайна роза (Rosa Damascena). Тези съцветия биологически се формират през месец април и се берат в края на месец май и началото на месец юни. Продължителността на растежа и оформянето на цветовете е около 40 дни и ако в почвата има някакви вредни елементи, те могат да се натрупват в продължение на тези 40 дни. При плодовете и зеленчуците този период на натрупване е от порядъка на 150 – 200 дни, което го прави 4-5 пъти по дълъг.

Как се произвежда органично розово масло?

По-важен е начина на преработване на розовите съцветия и получаване на розово масло и розова вода. Това става чрез двукратна водопарна дестилация при температура 100 градуса по Целзий. Ако в розовите съцветия по време на 40 дневния им растеж попаднат вредни химически елементи като: пестициди, инсектициди, хербициди и тежки метали, то при дестилацията те не преминават в готовия продукт. Това е така, защото точката на кипене на почти всички вредни вещества е над 100 градуса по Целзий. В процеса на производство продуктът преминава последователно през две последователни дестилации при 100 градуса по Целзий. В крайна сметка разликата между обикновените розова вода и розово масло и органичните такива, се оказва в цената, но защо е така?

Какво е органично земеделие?

Органичното земеделие е уникална система за управление на производството, при която се използват различни подходи във фермите за поддържане и подобряване на екологичното здраве. Тъй като органичните фермери трябва да спазват строги стандарти и изисквания, защитата на растенията може да бъде сложна. Успешната защита на органичните насаждения изисква разработване на стратегии, които трябва да се основават на задълбочено познаване на отглежданата култура и нейното взаимодействие с най-вероятните плевели, вредители и патогени. Разбирането на влиянието на местния климат, релефа и характеристиките на почвата е основен фактор за прилагането на успешна стратегия за контрол на болести и вредители по маслодайните рози. Това зависи повече от усъвършенстване на системата за отглеждане като цяло, отколкото от подобряването на всеки отделен елемент от екологичната система.

Защо да предпочетем органичен продукт?

Организацията на био производство е изключително сложен, дълъг и скъп процес, който има огромен ефект върху крайната цена на продукта – био розово масло или био розова вода. Био продуктите, дори и по-скъпи, са винаги предпочитани от крайните потребители, заради строгия контрол наложен в производството на био етерични масла. И не на последно място, е важно да се отбележи, че тези етеричномаслени продукти не се консумират като храна (с изключение на няколко, използвани за ароматизиране на храни).

Сподели с приятели: